ASOCIATIA  DIRECTORILOR  EXECUTIVI  AI  SERVICIILOR  PUBLICE  COMUNITARE  JUDEŢENE DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR  DIN  ROMANIA  s-a infiinţat în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare.

        Şedinţa de constituire a ASOCIAŢIEI a avut loc în municipiul Cluj-Napoca la data de 14 noiembrie 2007.

       Judecătoria Buzău ca urmare a pronunţării în dosarul 225/200/2008, a emis CERTIFICATUL cu privire la inscrierea persoanei juridice fără scop lucrativ Nr. 8 din 12.02.2008.